§ 1 Definicje

 1. Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna, która po przejściu procedury rejestracyjnej zakłada konto w serwisie i ma dostęp do Serwisu poprzez odpowiedni login i hasło.
 2. Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna korzystająca z funkcji Serwisu dostępnych bez rejestracji.
 3. Materiały - wszelkiego typu aplikacje, informacje, zdjęcia, grafiki itp. umieszczane w serwisie przez Użytkowników.
 4. Komentarz - osobista wypowiedź (ocena) wystawiona przez Użytkownika.
 5. Administrator - osoba upoważniona przez właściciela do dokonywania wszelkich zmian w serwisie.
 6. Właściciel – firma Sterta.pl Jarosław Krawczyk, z siedzibą w Olsztynie, 10-257 Olsztyn, al. Sybiraków 2, numer ewidencji podatkowej NIP 582-117-20-35.
 7. Serwis – Serwis internetowy spox.pl dostępny pod adresem spox.pl
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Serwisie, stanowiący po jego akceptacji umowę pomiędzy stronami na świadczenie usług elektronicznych na odległość.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z gier zamieszczonych w serwisie nie wymaga rejestracji oraz jest bezpłatne.
 2. Założenie konta w Serwisie wymaga podania nick, adresu email oraz hasła.
 3. Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje automatycznie link aktywacyjny przesłany drogą mailową na podany przy rejestracji adres umożliwiający dostęp do wszystkich usług serwisu, na co wyraża on zgodę
 4. Tylko zarejestrowani użytkownicy mają możliwość dodawania nowych gier oraz wgląd do konta w Serwisie.
 5. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja przez użytkownika regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi warunkami - opuść serwis. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Istnieje możliwość logowania w Serwisie poprzez konto Użytkownika w portalu facebook.com.
 7. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania w panelu użytkownika lub poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu
 8. Gry w dziale "erotyczne" dostępne są dla osób pełnoletnich, od lat 18 (osiemnastu). Serwis umieścił przed próbą wejścia w daną kategorię stosowną informację na ten temat. Sterta.pl nie ponosi odpowiedzialności za nie stosowanie się do wymogów wiekowych danej kategorii.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Minimalnymi wymaganiami technicznymi umożliwiającymi użytkownikowi korzystanie z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, programu służącego do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a także dla zarejestrowanych użytkowników program i konto poczty elektronicznej (email).
 2. Użytkownik zamieszczając Materiały oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów, a także, iż świadom jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC.
 3. Użytkownik zamieszczając materiały na łamach serwisu upoważnia do publikacji i wykorzystania tychże materiałów na stronach Serwisu.
 4. Zabronione jest zamieszczanie gier płatnych / abonamentowych / wymagających od użytkownika rejestrowania się na stronie autora / producenta.
 5. Aplikacje mogą być w różnych wersjach wyłączając z tego wersje czasowe (TRIAL). Dopuszczalna jest propozycja gier demonstracyjnych (DEMO) i pełnych.
 6. Materiały będą dodawane do serwisu po ich sprawdzeniu przez Administratora. W przypadku stwierdzenie naruszenia Regulaminu Sterta.pl ma możliwość usunięcia aplikacji powiadamiając o tym użytkownika.
 7. Materiały, Komentarze naruszające prawo polskie, postanowienia niniejszego regulaminu lub w innej formie działające na szkodę Serwisie oraz innych Użytkowników nie będą zamieszczane, lub będą usuwane przez Administratora. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony przez administratora Serwisie na adres elektroniczny podany przy rejestracji, na co wyraża zgodę
 8. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.C. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Sterta.pl za:
  1. treść materiałów i komentarzy zamieszczanych przez użytkowników Serwisu,
  2. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisie w ramach Serwisie przez inne aniżeli Sterta.pl, podmioty,
  3. utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisie,
  4. niedostępność Serwisie z przyczyn leżących po stronie innych – a niżeli Sterta.pl – podmiotów,
  5. skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień użytkownika do korzystania z usług Serwisie,
  6. przerwy w dostępie do Serwisie, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  7. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisie, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
  8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisie, powstałe z przyczyn niezależnych od Sterta.pl, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Sterta.pl lub zgłoszenia przez osoby trzecie, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Materiałów, Komentarzy niezgodnych z postanowieniami prawa polskiego, Regulaminu, Sterta.pl jest uprawniona do niezwłocznego usunięcia Materiałów i Komentarzy zamieszczonych przez użytkownika.
 10. Wszystkie elementy graficzne jak i tekstowe zawarte na stronach w Serwisie są objęte prawami autorskimi i pod żadnym pozorem nie wolno ich rozpowszechniać w jakikolwiek sposób.
 11. Gry z poszczególnych kategorii oraz tekst i grafika w nich występujące są objęte prawami autorskimi oraz są własnością ich twórców / producentów.
 12. Sterta.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w serwisie oraz w regulaminie jego funkcjonowania w szczególności do zmian dotyczących funkcjonalności Serwisu.
 13. O wprowadzonych zmianach w regulaminie zarejestrowany użytkownik będzie informowany drogą elektroniczną na adres e-mile podany przez niego w formularzu rejestracyjnym. Informacja zawierać będzie zmiany wprowadzone w regulaminie i jego tekst jednolity.
 14. Użytkownik nie może umieszczać i wykorzystywać w serwisie treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Warunki rezygnacji z usług Serwisie

 1. Korzystanie z konta w Serwisie jest bezterminowe, użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dostępu do Serwisu i jego usług w dowolnym terminie przez złożenie dyspozycji z podaniem danych go identyfikujących, loginu i hasła i przesłanie na adres kontaktowy serwisu.
 2. Usunięcie przez Sterta.pl na wniosek użytkownika danych podanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, że dalsze korzystanie z płatnych usług Serwisie staje się technicznie niemożliwe i jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może kierować do Administratora Serwisu wszelkie pytania, reklamacje oraz zgłoszenia błędów stwierdzonych w Serwisie za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce "Kontakt"
 2. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Serwis.
 3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją